تمام مطالب برچسب : والدین از هم جدا شده اند
تجاوز توسط شوهر عمه ، باکره نبودن به خاطر رابطه صیغه ، قصد خودکشی

تجاوز توسط شوهر عمه ، باکره نبودن به خاطر رابطه صیغه ، قصد خودکشی

سوال:   خانمی هستم۲۱ساله در۱۰سالگی والدینم از هم جدا شدن اوایل ‌پیش پدرم زندگی میکردم چند بار مورد آزار جنسی توسط شوهر عمم قرار گرفتم با وجود ترس و نفرت زیاد از ترس از هم پاشیدن زندگی عمم سکوت کردم به همین دلیل بعد از مدتی برای زندگی پی مادرم به شهرستان رفتم تا پارسال که دانشگاه قبول شدم در این مدت تعطیلات به پدرم سر میزدم و با التماس و گریه از دست شوهرم عمم در امان بودم با توجه به اینکه پدرم اصرار زیادی برای برگشتن من دارد من به بهانه ی دانشگاه پیش مادرم ماندم در دانشگاه با پسری اشنا شدم به صورت پنهانی صیغه خواندیم و بعد از مدتی روابط زناشویی برقرار کردم بعد از این […]