تمام مطالب برچسب : من بخاطر آبروم از طلاق میترسم
همسرم از اوایل ازدواج بهم خیانت میکنه و مشکل بی ثباتی شخصیت هم دارند

همسرم از اوایل ازدواج بهم خیانت میکنه و مشکل بی ثباتی شخصیت هم دارند

سوال:   من خانمي٣٠ ساله هستم و همسرم ٣٥ سالشونه ١٠ ساله ازدواج كرديم و بچه هم نداريم كه دليل بچه دار نشدنم وجود مشكلات متعدد بوده. من از همون دوران عقد متوجه شدم همسرم بهم خيانت ميكنن بارها تو گوشيش اسمس هايي كه با دهها خانم در ارتباط بود رو ديدم و هربار با خودش و خونواش در ميون گذاشتم،تا اينكه متوجه شدم ايشون حتي با خواهر من وارد رابطه شدن كه خواهر من بعداز مدتي خودش فهميده بود اشتباه كرده چون فقط ١٤ سالش بود و خواست رابطه رو تموم كنه اما با تهديداي شوهرم روبرو شده بود و بالخره مجبور شد بمن بگه، از روزيكه من فهميدم ديگه زندگي نداشتم،شوهرم مدام خواهرمو تهديد كرد و گفت تو […]