تمام مطالب برچسب : ارتباط با نامحرم در فضای مجازی
خواهرم با اینکه نامزد بسیار خوبی دارد متوجه شدیم با آقایی رابطه دارد

خواهرم با اینکه نامزد بسیار خوبی دارد متوجه شدیم با آقایی رابطه دارد

سوال:   من خواهرم ۸ ماه عقد کرده و تابستون ۹۷ جشن عروسی میگیرین.شوهرش فوق العاده آدم خوب و متشخصی و البته مذهبیه.مامانم فهمیده خواهرم با یه پسره رابطه داره در حد چت کردن البته طرف میدونه این شوهر داره برای موجه جلوه دادن به شوهرش گفته این خیریه داره و من برای کارهای خیریه باهاش در تماسم ولی در اصل اینطوری نیست و امروز مامانم برام از حرفاشون اسکرین شات گرفت حرفاشون +۱۸ بود.نه درباره خودشون درباره دیگرن یه جور اظهار نظر. قبلا هم یه بار میخواست بپیچونه از دانشگاه با این اقا بره بیرون مامان فهمید و نذاشت ولی گردن نگرفت اصلا در حالیکه من تمام پیام هاش رو دارم.چیکار کنیم دست از اینکاراش برداره واقعا شوهرش حیفه […]