تمام مطالب برچسب : آدم مذهبی هستم روم نمیشه با کسی مشورت مالی کنم می ترسم بگن طماعه
همسر و بچمو خیلی دوس دارم از نظر اقتصادی ترس شدیدی برای آینده شون دارم

همسر و بچمو خیلی دوس دارم از نظر اقتصادی ترس شدیدی برای آینده شون دارم

سوال:   من آقایی هستم ۳۰ساله کارمند و همسرم ۲۴ساله اونم کارمند مشکل من اینه که من زنو بچمو دیوانه وار دوست دارم همش تو فکر و خیالم و فکرمن برای آینده زن و بچه هامه همش فکر میکنم از لحاظ اقتصادی عقب موندم و فکر میکنم در آینده بدتر از این میشه وضع و اوضاع من. و زنو بچم افسوس دیگران رو خواهند خورد الان یه خونه خوب ماشین و یه سرمایه نقدی هم دارم و یه حقوق کارمندی ولی همش فکر میکنم اگه نتونم اینی که دارمو بیشتر کنم با وجود تورم موجود وزنو بچم چن ساله دیگه افسوس مردم رو بخورن . واقعا این فکر داره منو داغون میکنه ترس از آینده که اگه یه روز اینا […]