تمام مطالب برچسب : شوهرم خیلی منو کتک میزنه

خانواده همسرم خیلی سرد و بی عاطفه هستن کارمون به کتک کاری هم رسیده

خانواده همسرم خیلی سرد و بی عاطفه هستن کارمون به کتک کاری هم رسیده

سؤال : باسلام من خانمی – ساله هستم که ۴ساله ازدواج کردم خانواده همسرم خیلی خیلی سردوبی عاطفه هستن تاحالانشده به من زنگ بزنندیابخوان دعوتم کنندحتی به پسرخودشونم زنگ نمیزنندطول دوره عقدم من میرفتم انجااصلاپذیرایی ازمن نمیکردن میزاشتن میرفتن توهیچ زمینه ای همراهیمون نکردن همیشه مارفتیم یازنگ زدیم ازطرف اوناهیچ چیزی وجودنداشته همسرمم برعکس اوناخیلی بهشون وابسته اس حتی خانواده اش اگربه من بی محلی میکنندیابهم فحاشی میکنندحتی شده جلوخودش کتکمم زدنداصلااهمیتی نداده بازم ترجیح داده بااون هارابطه خوبی داشته باشه جلواونامنوخراب میکنه ازشون دفاع میکنه خیلی باهمسرمم صحبت کردم قبول نکرده اخرشم کارش به کتک کاری من رسیده دیگه نمیدونم چیکارکنم بارهاتصمیم به طلاق گرفتم ولی نمیخوادطلاق بده من به شدت افسردگی گرفتم دخترپرجنب وجوشی بودم شاغل بودم باعموم […]

شوهرم دست بزن دارد و چندین بار بشدت کتکم زده ، دیگه خسته شدم

شوهرم دست بزن دارد و چندین بار بشدت کتکم زده ، دیگه خسته شدم

سوال:   من دختری ۲۲ساله که یک ساله عقد کردمو هنوز نامزدم وباشوهرم زیر یک سقف نرفتم ولی توهربحث ودعوا منوکتک میزنه ودست به زن داره تا حالا حداقل ده بار کتکم زده و جوری کتکم میزنه که حالم بد میشه حتی یه بار با چاقو بهم ضربه زده ولی من به خونوادم نگفتم چون ما دوست بودیم چهارسال وب خواسته خودم ازدواج کردم و خونوادم مخالف بودن بخاطر رفتار بد پدرمم نمیتونم توخونه چیزی بگم ولی ب خونواده خودش گفتم که مادرش گفت زن کتک میخوره دا پس جون جاریت جون نیست شوهرجاریمم جاریمو کتک میزنه تو دعواها مادرشوهرم میگه تقصیر خودته کتک خوردی زن کتک میخوره دا خیلیم ب حرف مامانشو خواهرش گوش میده .بخدا دیگه خسته شدم […]