تمام مطالب برچسب : تاثیر کتک زدن همسر

خانواده همسرم خیلی سرد و بی عاطفه هستن کارمون به کتک کاری هم رسیده

خانواده همسرم خیلی سرد و بی عاطفه هستن کارمون به کتک کاری هم رسیده

سؤال : باسلام من خانمی – ساله هستم که ۴ساله ازدواج کردم خانواده همسرم خیلی خیلی سردوبی عاطفه هستن تاحالانشده به من زنگ بزنندیابخوان دعوتم کنندحتی به پسرخودشونم زنگ نمیزنندطول دوره عقدم من میرفتم انجااصلاپذیرایی ازمن نمیکردن میزاشتن میرفتن توهیچ زمینه ای همراهیمون نکردن همیشه مارفتیم یازنگ زدیم ازطرف اوناهیچ چیزی وجودنداشته همسرمم برعکس اوناخیلی بهشون وابسته اس حتی خانواده اش اگربه من بی محلی میکنندیابهم فحاشی میکنندحتی شده جلوخودش کتکمم زدنداصلااهمیتی نداده بازم ترجیح داده بااون هارابطه خوبی داشته باشه جلواونامنوخراب میکنه ازشون دفاع میکنه خیلی باهمسرمم صحبت کردم قبول نکرده اخرشم کارش به کتک کاری من رسیده دیگه نمیدونم چیکارکنم بارهاتصمیم به طلاق گرفتم ولی نمیخوادطلاق بده من به شدت افسردگی گرفتم دخترپرجنب وجوشی بودم شاغل بودم باعموم […]

قبلا همسرم رو کتک می زدم ولی حالا که رفتارم خوب شده اون به من بی محلی می کنه

قبلا همسرم رو کتک می زدم ولی حالا که رفتارم خوب شده اون به من بی محلی می کنه

سوال:   سلام. من و خانمم در زندگیمون هیچ مشکلی نداشتیم در دوران عقد و یکسال بعد عروسی زندگی عالی داشتیم ولی از زمانی که من متوجه شدم که خانمم دوران مجردی با یه آقایی تلفنی رابطه داشته سر بهونه را باخانمم باز کردم و به هر بهونه ای کتکش میزدم ولی خودمم ناراحت بودم تا اینکه قهر کرد و رفت خونه باباش و بعد چند وقت که رفتیم اوردیمش شروع کرد به بی محلی کردن و حتی تو رابطه جنسی کم میزاشت و من بخاطر اینکه بترسونمش شروع کردم تو اینستا با یه دختر چت کردن و اون دید و متوجه شد و دوباره ترکم کرد بعدا با تعهد و اینکه بهش حق طلاق دادم برشگردوندم و دیگه رفتارم […]